ĐỐI TƯỢNG

Các bạn có khả năng giao tiếp tốt các chủ đề xoay quanh đời sống hàng ngày

ĐIỂM YẾU

Các bạn cần luyện thêm về NGỮ ĐIỆU, có nhiều từ vựng nâng cao nhưng chưa thể áp dụng tốt vào giao tiếp

THỜI GIAN HỌC

Từ 2 đến 3 tháng

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Tự tin giao tiếp với phát âm chuẩn, thành thạo kỹ năng thuyết trình và trình bày logic.

PHƯƠNG PHÁP HỌC

  • Luyện ngữ điệu, nghe nói thông qua việc học trực tiếp với các giáo viên nước ngoài (không có trợ giảng).

  • Hình thành tư duy tiếng Anh, tránh việc dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh trong lúc nói.

  • Cũng cố ngữ pháp và từ vựng nâng thông qua các bài học dựa trên video, luyện tập các kỹ năng thuyết trình và tranh luận.

  • Học cách thành lập và luyện nói trôi chảy câu phức tạp.

  • Chuẩn hóa phát âm qua việc học IPA hàng tuần.