ĐỐI TƯỢNG

Các bạn đã nắm vững ngữ pháp từ vựng căn bản.

ĐIỂM YẾU

Các bạn còn yếu về PHẢN XẠ, có sự chênh lệch lớn giữa kỹ năng ĐỌC – VIẾT và NGHE – NÓI

THỜI GIAN HỌC

Từ 2 đến 3 tháng

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Tự tin hơn trong việc giao tiếp với kỹ năng thuyết trình và trình bày logic.

PHƯƠNG PHÁP HỌC

  • Luyện nghe – nói và phản xạ thông qua việc học trực tiếp với các giáo viên nước ngoài (không có trợ giảng).
  • Hình thành tư duy tiếng Anh, tránh việc dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh trong lúc nói.
  • Cũng cố ngữ pháp và nâng cao vốn từ thông qua các bài học dựa trên video
  • Luyện tập các kỹ năng thuyết trình, tranh luận, miêu tả,…..
  • Học cách thành lập và luyện nói trôi chảy câu phức tạp.
  • Chuẩn hóa phát âm qua việc học IPA hàng tuần.